Nano-voices

Nano-voices

Tuesday, March 30, 2010

NanoNano - Nano-verantwoordelijkheden

Wie is verantwoordelijk voor het afstemmen van de nanotechnologie op maatschappelijke noden?
Over de rol van de overheid:
  • Er moet in het parlement meer discussie komen over nanotechnologische ontwikkelingen.
  • De overheid zal onderzoek dat onafhankelijk is van de industrie, aanmoedigen.
  • De overheid zal de toegang van diverse organisaties tot de bestaande overlegstructuren garanderen.
  • Het marktmechanisme zorgt voor een tweedeling in de maatschappij: zij die het wel en niet kunnen betalen. De overheid moet dit corrigeren. Anderzijds verkleint na verloop van tijd die tweespalt in de maatschappij.
Over de rol van onderzoeksinstellingen:
  • Onderzoeksinstellingen moeten de integratie van kennis bevorderen. Dat veronderstelt een goede communicatie tussen veel verschillende actoren. De onderzoeksinstellingen moeten voor die integratie en communicatie zelf verantwoordelijkheid opnemen.
  • De onderzoeksinstellingen zullen een evenwicht moeten vinden tussen vrij onderzoek en sturend onderzoek. De financiering laat dat vandaag toe. Vrij onderzoek moet in elk geval gevrijwaard blijven, want dat heeft al veel nuttige zaken opgeleverd.
Over de rol van de maatschappij, het publiek:
  • Het onderzoek en bedrijven spelen in op wat er leeft in de maatschappij. Daarom moeten mensen/het publiek alert blijven voor dit samenspel. Dan zal het systeem zichzelf reguleren.
  • Mensen moeten kritischer staan tegenover de media, want die bepalen vaak in hun plaats wat ze nodig hebben.
Over de rol van de media:
  • Er is nood aan meer journalistiek die zich toelegt op technologie en die de vertaalslag naar het publiek maakt.
  • De media moeten breed informeren, zodat nano overal gekend raakt.